6-12 வகுப்புகளுக்கு அரையாண்டுத் தேர்வு- தேதிகள் விவரம்!

6-12 வகுப்புகளுக்கு அரையாண்டுத் தேர்வு- தேதிகள் விவரம்!

தமிழ்நாட்டில் பள்ளிகளுக்கான அரையாண்டுத் தேர்வு அட்டவணை இன்று வெளியிடப்பட்டது.

பதினொன்றாம், பன்னிரண்டாம் வகுப்புகளுக்கான தேர்வு அடுத்த மாதம் 7ஆம் தேதி தொடங்கி 22ஆம் தேதிவரையிலும், ஆறாவது முதல் பத்தாம் வகுப்புவரை 11ஆம் தேதி தொடங்கி 21ஆம் தேதிவரையிலும் நடைபெறும்.

உயர்நிலை வகுப்புகளுக்கு 11ஆம் தேதி மொழிப்பாடம், அடுத்த நாள் விருப்பமொழிப் பாடம், 13ஆம் தேதி ஆங்கிலம், 15ஆம் தேதி அறிவியல், 18ஆம் தேதி கணிதவியல், 20ஆம் தேதி சமூக அறிவியல் பாடங்களுக்கு தேர்வுகள் நடைபெறும். 22ஆம் தேதியன்று பத்தாம் வகுப்பு தவிர மற்ற வகுப்புகளுக்கு உடற்கல்வித் தேர்வு நடைபெறும்.

மேல்நிலைக்கு 7ஆம் தேதியன்று மொழிப் பாடம், 8ஆம் தேதி ஆங்கிலம்,

11ஆம் தேதியன்று கணிதவியல், உயிரியல், வணிகவியல், நுண்ணுயிரியல், உணவியல்- ஊட்டச்சத்து, ஜவுளி- ஆடை வடிவமைப்பு, உணவுசேவை மேலாண்மை, வேளாண்மை அறிவியல், செவிலியர்(பொது) ஆகிய பாடங்களுக்கும்,

13ஆம் தேதியன்று தகவல்தொடர்பு ஆங்கிலம், இந்தியப் பண்பாடும் நெறிமுறையும், கணித அறிவியல், உயிர் வேதியியல், சிறப்புத்தமிழ், மனையியல், அரசியல் அறிவியல், புள்ளியியல், செவிலியர்-தொழிற்கல்வி, அடிப்படை மின்னியல் பொறியியல் ஆகிய பாடங்களுக்கும்,

16ஆம் தேதியன்று இயற்பியல், பொருளியல், வேலைத்திறன்கள் ஆகிய பாடங்களுக்கும்,

19ஆம் தேதி வேதியியல், கணக்குப்பதிவியல், புவியியல் ஆகிய பாடங்களுக்கும்,

22ஆம் தேதி உயிரியல், தாவரவியல், வரலாறு, வணிகக் கணக்கியல்-புள்ளியியல், அடிப்படை மின்னணுப் பொறியியல், அடிப்படை கட்டுமானப் பொறியியல், அடிப்படை வாகனப் பொறியியல், ஜவுளித் தொழில்நுட்பம், அலுவலக மேலாண்மை- செயலரியல் ஆகிய பாடங்களுக்கும் தேர்வுகள் நடைபெறும்.

Related Stories

No stories found.
logo
Andhimazhai
www.andhimazhai.com